Gondolattérképek

 

 

Mi a gondolattérkép vagy fogalomtérkép?

 

A gondolatok különböző reprezentációi és azok kapcsolatainak struktúrájától a tartalomjegyzékig mindent gondolattérképnek nevezhetünk.

A fogalomtérképek meglehetősen népszerűvé váltak néhány országban még azelőtt, mielőtt elkészítésük egyszerűsödött volna a célorientált számítógépes alkalmazások megjelenésével. Az oktatásban a tanítás és tanulás hatékony eszközének bizonyult az a folyamat, melynek során kapcsolatot létesítünk a fogalmak között. A konstruktív tanulás fontos eszköze, amellyel mentális sémákat hozunk létre már meglévő tapasztalatainkba beágyazva új ismereteinket, ezzel gazdagítva (módosítva) a világról alkotott eddigi létező elképzeléseinket. A tudás gyarapításában a tapasztalatok gyűjtése során ez a fajta elmélyülési fázis nagyon fontos. A tanulásgyarapodás ugyanis magába foglalja az új ismeretek reprezentálását, a meglévők módosítását, és kapcsolatok létrehozását a kettő között a körülöttünk lévő események és objektumok megfigyelésén keresztül.

Kutatók megfigyelései alapján az emberek többsége a következő három stílus valamelyikét alkalmazza jegyzeteinek elkészítéséhez:

Vannak, akik ezek kombinációit is alkalmazzák. Újabban viszont eléggé elterjedt a fogalomtérképek alkalmazása, amelyben a fogalmak írott vagy akár képi reprezentálással ábrázolhatóak. A hagyományos jegyzetelésből ugyanis gyakran elvesznek a fontos kulcsszavak, nehéz az információhalmaz között a fontosabb gondolatokat szelektálni és így a szöveg feldolgozása nehézkes és sekélyes lesz, valamint nehezíti annak memorizálását. Pedig bármelyik egyszerű gondolat, élmény, érzés, hirtelen számtalan információt villant át agyunkon, amelyek mind kapcsolatban állnak az alapgondolattal legyen az íz, illat, zene, érzelem, vagy emlék. A fő gondolatból ezernyi sugár árad széjjel, és társgondolatokkal alkot kapcsolatokat. Ez a sugárzó térkép ábrázolja a gondolat köré csoportosuló kapcsolatokat a legtermészetesebben és legkifejezőbben.

 

A fogalomtérképek (gondolattérképek) reprezentálásának módja:

A fogalomtérképek a fogalmakat ábrázolják összefüggéseikkel együtt, amelyek olyan tudásstruktúrákat hivatottak képviselni, mint amilyeneket mi, emberek az agyunkban tárolunk.  A mesterséges intelligenciában a fogalomtérképeket általában a deklaratív memória szemantikus reprezentációjának grafikus ábrázolásaként definiálják. A fogalmak a gráf lexikális csomópontjaiként, míg az összefüggések a köztük lévő irányított és felcímkézett vonalakként jelennek meg. A szemantikus hálóktól eltérő módon is lehet azonban felcímkézni a kapcsolatokat. Ez a deklaratív tudásra való megszorítás néhány szerzőből inkább a kognitív térkép elnevezést váltotta ki. A kognitív térképezés egyszerűsített modellje az gondolattérkép, amelyben csupán a fogalmak és szomszédjaik kerülnek bemutatásra (a grafikus ábrázolásra fektetve a hangsúlyt), a köztük lévő kapcsolatok jelölésével, ám azok minősítése nélkül.

Mi a gondolattérkép kifejezést használjuk, és a grafikus reprezentációt preferáljuk, mivel a gondolatok kifejezését komplexebben teszi lehetővé, az azokhoz fűződő érzelmek ábrázolásával együtt. A téma és annak kifejtése határozza meg a szöveges, illetve grafikus elemek dominanciájának igényét, valamint nem feltétlenül kell vonalakkal összekapcsolni az egyes gondolatokat, hanem másfajta reprezentációkkal is asszociálhatjuk azokat. Például a csomópontokhoz különböző funkcionalitásokat rendelve, teljes hipermédiás kapcsolatrendszert lehet kiépíteni a komplexitás és a kifejezőerő fokozása érdekében. Így dinamikus folyamatokat is lehet reprezentálni, amelyeket más semmiképpen nem lehet statikus vagy 2 dimenziós ábrázolásban hatékonyan megjeleníteni.

 

GYAKORLATOK

 

MEGFONTOLANDÓK (Érdemes kinyomtatni és folyamatosan munka közben alkalmazni)

 

A gondolattérképek alkalmazásának módszertani elemzése

A gondolattérképek tanulás során való használata azért nagyon megfelelő, mert a nyelvi és a grafikai kifejezési mód határán vannak és ezért nem korlátozzák a gondolatok kifejezését, sőt azt komplex formában megjelenítik (tömör szöveges és grafikus módon) a meglévő tudásra utalva. Így a két különböző kódolási forma ötvözése a memorizálási folyamatot is elősegíti. A hipermédiás környezetekben, a szakértelemmel felállított gondolattérképek kapcsolatain keresztül történő navigációval az elért ismeretek segítenek a tudáshalmazt egésszé formálni. A tananyag egyes leckéinek felvezetése során lehetőség nyílik a kulcsfontosságú gondolatok kiemelésére, az azokkal összefüggő gondolatok kapcsolatainak kialakítására, és ezáltal az egész tananyag kapcsolati struktúrájának kifejezésére.

Gondolattérképek használata:

A szakirodalom ugyan nem állítja, hogy a gondolattérképeken alapuló tananyagokon a tanulók könnyebben tudnak navigálni, mivel ez a fajta megjelenítés idegen lehet az azt még nem alkalmazó tanuló számára. Viszont a szakemberek igencsak egyetértenek abban, hogy a tanulás folyamán felépített gondolattérképek:

A gondolati kapcsolatok ábrázolása ideális lehetőséget nyújt a szem-kéz koordináció és a vizuális képességek fejlesztésére. Egy kis többletenergia és művészi ambíció alkalmazásával agyunk képessé válik művészi kifejezésre és kreatív egyéniségünk kialakítására.

 

Gondolattérképező eszközök

Ugyan gondolattérképeket lehet papíron, ceruzával is készíteni, de a digitális eszközök messzemenően több lehetőséget adnak a tanuló kezébe, mert:

 

Referenciák

Szerzők:

A szöveg és a gondolattérképek Turcsányi-Szabó Márta munkája (kivéve, ahol máskép van jelölve).

A szerkesztő mikrovilágok Pluhár Zsuzsa munkái.

 

Forrás:

 

Ajánlott irodalom:

Google-be a "mimdmap" szó beírásával a képek közötti keresés rengeteg példát ad: http://images.google.co.hu/images?q=mindmap&hl=hu&lr=&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi

 

Más gondolattérképező szoftveres eszközök: