Óraleírás

Az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) megváltoztatják azt a módot, ahogyan játszunk, tanulunk, és dolgozunk. Az órán azokra az eszközökre koncentrálunk, amelyeket a formális és informális tanulás hatékonysága érdekében használhatunk az életfogytig tartó tanulás folyamatában. Vizsgáljuk a technológiát, pedagógiai módszereket, elméleteket, és ezek egymásra gyakorolt hatását, valamint a hazai és nemzetközi eredményeket. Kitekintünk a jövő oktatási eszközeinek irányába. CÉL, hogy a résztvevők képesek legyenek:

  • kiválasztani azokat a webes eszközöket, amelyek segíthetik saját egyetemi tanulmányaikat és képesek legyenek segítségükkel felállítani satát tanulási hálózatukat;
  • megvizsgálni és megfelelően értékelni az egyes eszközök által fejleszthető kompetenciákat és tanulási tapasztalásokat;
  • gyakorlati tapasztalatot szerezzenek egy adott téma IKT által segített fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatban egy tanulási környezet felállításával és egy tanulási folyamat végigvezetésével;
  • a T@T háló aktív tagjává válni;

hogy a tanultakat képes legyen élményalapú tanulási környezetben tozábbadni a z újpnnan tanulóknak is.

 

A tanulás útvesztője


example graphic Iskolába kerülés előtt, természetes közegben, élvezettel kezdünk ismerkedni a körülöttünk lévő világgal és a mindennapi élet eszközeit felhasználva fedezzük fel azok jelentőségét saját magunk számára.  

Lehetne közben is?

example graphic

e-learning ovisoknak
e-learning kisiskolásoknak
e-learnining felső tagozatosoknak
e-learning középiskolásoknak
e-learning felnőtteknek e-Festivál díjnyertesei

example graphic Amint elhagyjuk az iskola falait ismét természetes közegben, élvezettel ismerkedünk tovább a körülöttünk lévő világgal és a mindennapi élet eszközeit felhaszálva fedezzük fel azok jelentőségét saját magunk számára.